Szkolenia

Oferuję szkolenia wg uzgodnionych z UDT / TDT programów

 • w zakresie obsługi wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi, sztaplarek, dźwigów towarowo– osobowych i szpitalnych (wind), podestów ruchomych i dźwigników,
 • w zakresie konserwacji wciągników, wciągarek , suwnic, dźwigników,
 • w zakresie bezpiecznego użytkowania zawiesi – szkolenie hakowych,
 • tankowania zbiorników samochodowych LPG na stacjach paliw,
 • w celu uzyskania uprawnień energetycznych dla pracowników eksploatacji i dozoru w 2 i 3 grupie urządzeń.

Wystawiam wymagane prawem zaświadczenia.

>>więcej...

Standaryzacja

 • Wykonuję przeglądy maszyn i urządzeń w celu doprowadzenia do minimalnych warunków bhp- zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.,
 • Wykonuję zastępcze dokumentacje techniczno- i instrukcje obsługi maszyny lub urządzenia,
 • Wykonuję planowanie przeglądów, remontów oraz realizuję przeglądy maszyn zgodnie z Dyrektywami: maszynową i narzędziową.

>>więcej...

Dokumentacja techniczna

 • Wykonuję dokumentacje odbiorcze w celu zarejestrowania urządzenia w UDT lub TDT.
 • Wykonuję niezbędną dokumentacje i przygotowuję Firmy do uzyskania uprawnień UDT / TDT do wytwarzania napraw i modernizacji urządzeń technicznych.

>>więcej...

Kilka słów o firmie

Działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynierskie Zbigniew Rymarczuk rozpocząłem w listopadzie 2009 roku. Trochę namówiony, trochę zmotywowany świadomością wartości własnych umiejętności, doświadczenia zawodowego i życiowego postanowiłem przekonać się, jak to jest, zależeć tylko od siebie.

Od 1 stycznia 2016 powiększyłem zakres działalności o:

  Wykonawstwo:
 1. Montaż, naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 2. Montaż, naprawa i konserwacja instalacji sprężonego powietrza, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i grzewczych
 3. Projektowanie inżynierskie maszyn, urządzeń, konstrukcji, procesów i systemów
 4. Doradztwo inżynierskie
 5. Wykonywanie wybranych badań technicznych i pomiarów

  Szkolenia:
 1. Szkolenia w zakresie:
  • obsługi urządzeń dźwigowych takich jak: wciągniki, wciągarki, suwnice, żurawie stacjonarne i przewoźne, wyciągi towarowe, podesty ruchome wszystkich typów, dźwigi (windy) towarowo- osobowe i szpitalne, wózki jezdniowe podnośnikowe ze specjalizowanymi włącznie ( sztaplarki), dźwigniki;
  • konserwacji takich jak: wciągniki, wciągarki, suwnice, żurawie stacjonarne i przewoźne, wyciągi towarowe, podesty ruchome wszystkich typów, dźwigi (windy) towarowo-osobowe i szpitalne, wózki jezdniowe podnośnikowe ze specjalizowanymi włącznie (sztaplarki), dźwigniki;
  • szkolenie dla sygnalisty- hakowego
 2. Szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru nad urządzeniami energetycznymi w celu uzyskania lub odnowienia uprawnień energetycznych w grupie: 1- elektrycznej, 2- energetycznej, 3 – gazowej
 3. Zbigniew Rymarczuk

Moi klienci

 • Szkoliłem obsługę najwyższej suwnicy w Europie – pracującej w Firmie Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o..